16 bộ dữ liệu

Từ khóa: cơ sở giáo dục

Kết quả lọc
 • Danh sách trường học tại Hà Tĩnh

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 11/08/2021 09:40:50

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Hà Tĩnh năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 11/08/2021 09:40:09

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Khánh Hòa

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 17:28:58

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Khánh Hòa năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Hà Giang

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:48:49

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hà Giang năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Gia lai

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:39:45

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Gia Lai năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Đồng Nai

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:35:46

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Bạc Liêu

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 09:32:12

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bạc Liêu
 • Danh sách trường học tỉnh Bắc Kạn

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 31/08/2020 12:19:34

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn
 • Danh sách trường học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 02/06/2020 09:31:51

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2017-2018
 • Danh sách trường học tỉnh Bắc Giang

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 02/06/2020 09:31:50

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bắc Giang năm học 2017-2018
 • Danh sách trường học tỉnh Bắc Kạn

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 02/06/2020 09:31:46

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn năm học 2017-2018
 • Danh sách trường học tỉnh An Giang

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 02/06/2020 09:31:42

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh An Giang năm học 2017-2018
 • Danh sách trường học tỉnh Bình Định

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 02/06/2020 09:31:41

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bình Định năm học 2017-2018
 • Danh sách trường học tỉnh Bắc Ninh

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 02/06/2020 09:31:38

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh năm học 2017-2018
 • Danh sách trường học tỉnh Bến Tre

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 02/06/2020 09:31:37

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bến Tre năm học 2017-2018
 • Danh sách trường học tỉnh Bạc Liêu

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 02/06/2020 09:31:37

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bạc Liêu năm học 2017-2018