1 bộ dữ liệu

Lĩnh vực: Địa phương Từ khóa: bảo hiểm xã hội Việt Nam

Kết quả lọc
  • Danh mục dùng chung ngành Bảo hiểm xã hội

    Bảo hiểm xã hội Việt Nam cập nhật ngày 04/10/2021 10:24:58

    Danh mục dùng chung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH bao gồm 1. Danh mục cơ quan BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2. Danh mục cơ...