1 bộ dữ liệu

Giấy phép: Creative Commons Attribution Share-Alike Từ khóa: Hà Giang cơ sở giáo dục

Kết quả lọc
  • Danh sách trường học tỉnh Hà Giang

    Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:48:49

    Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hà Giang năm học 2019-2020