6 bộ dữ liệu

Giấy phép: Creative Commons Attribution Share-Alike Từ khóa: 2020 cơ sở giáo dục

Kết quả lọc
 • Danh sách trường học tại Hà Tĩnh

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 11/08/2021 09:40:50

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Hà Tĩnh năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 11/08/2021 09:40:09

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Khánh Hòa

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 17:28:58

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Khánh Hòa năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Hà Giang

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:48:49

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hà Giang năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Gia lai

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:39:45

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Gia Lai năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Đồng Nai

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:35:46

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai năm học 2019-2020