1 bộ dữ liệu

Lĩnh vực: Công nghệ Định dạng: PDF Từ khóa: Sách trắng CNTT-TT Việt Nam

Kết quả lọc
  • Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam

    Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật ngày 02/06/2020 09:07:02

    THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Sách trắng CNTT-TT Việt Nam cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt...