1 bộ dữ liệu

Giấy phép: Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL) Định dạng: PDF XLSX

Kết quả lọc
  • Dữ liệu về Viễn thông

    Cổng Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật ngày 11/08/2021 09:49:50

    Dữ liệu Lĩnh vực Viễn thông: - Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông - Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công...