1 bộ dữ liệu

Cơ quan cung cấp: Đại học Quốc gia Hà Nội Lĩnh vực: Xã hội Định dạng: HTML

Kết quả lọc
  • Giới thiệu Đại học Quốc gia Hà Nội

    Đại học Quốc gia Hà Nội cập nhật ngày 08/04/2020 19:53:07

    Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri...