5 bộ dữ liệu

Giấy phép: Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. Định dạng: CSV Cơ quan cung cấp: Bộ Giao thông Vận tải

Kết quả lọc
 • Ga đường sắt Việt Nam

  cập nhật ngày 02/06/2020 09:35:50

  Bộ dữ liệu tổng hợp mạng lưới ga đường sắt ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls, json, .zip). Thông tin gồm có: mã, tên, tọa độ
 • Thống kê đường cao tốc Việt Nam

  cập nhật ngày 02/06/2020 09:35:50

  Bộ dữ liệu tổng hợp các tuyến đường cao tốc ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls, json, .zip). Thông tin gồm có: mã số, tên, chiều dài, quy mô hiện tại,...
 • Mạng lưới giao thông đường bộ Việt nam

  cập nhật ngày 02/06/2020 09:35:49

  Bộ dữ liệu tổng hợp mạng lưới giao thông đường bộ ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls, json, .zip). Thông tin gồm có: mã, tên, chiều dài
 • Cảng hàng không Việt Nam

  cập nhật ngày 02/06/2020 09:35:48

  Bộ dữ liệu tổng hợp hệ thống cảng hàng không ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls, json, .zip). Thông tin gồm có: mã, tên, thành phố, độ dài đường bay,...
 • Mạng lưới giao thông đường sắt Việt Nam

  cập nhật ngày 02/06/2020 09:35:47

  Bộ dữ liệu tổng hợp các tuyến đường sắt ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls, json, .zip). Thông tin gồm có: mã, tên, chiều dài