1 bộ dữ liệu

Lĩnh vực: Địa phương Kinh tế, thương mại Định dạng: CSV

Kết quả lọc
  • Thông tin giá cả thị trường

    Cổng dữ liệu mở TP. HCM cập nhật ngày 02/06/2020 09:41:31

    Thông tin về giá cả một số mặt hàng thiết yếu theo thị trường Thành phố HCM