2 bộ dữ liệu

Cơ quan cung cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả lọc
  • Thông tin giá cả thị trường

    Cổng dữ liệu mở TP. HCM cập nhật ngày 02/06/2020 09:41:31

    Thông tin về giá cả một số mặt hàng thiết yếu theo thị trường Thành phố HCM
  • Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế TPHCM

    cập nhật ngày 02/06/2020 09:41:30

    Mô tả dữ liệu Chứng chỉ hành nghề, Cấp phép hoạt động: Căn cứ pháp lý: Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề...