4 bộ dữ liệu

Cơ quan cung cấp: Bộ Thông tin & Truyền thông Định dạng: PDF Giấy phép: Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL)

Kết quả lọc
 • Dữ liệu về Viễn thông

  Cổng Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật ngày 11/08/2021 09:49:50

  Dữ liệu Lĩnh vực Viễn thông: - Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông - Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công...
 • Công nghệ thông tin

  Cổng Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật ngày 14/07/2021 17:21:20

  Các thông tin, số liệu thống kê
 • Báo chí

  Cổng Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật ngày 06/07/2021 18:43:19

  Lĩnh vực Báo chí
 • Thông tin cơ sở

  Cổng Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật ngày 05/07/2021 18:16:36

  Lĩnh vực Thông tin cơ sở