2 bộ dữ liệu

Cơ quan cung cấp: Bộ Thông tin & Truyền thông Lĩnh vực: Công nghệ Định dạng: PDF

Kết quả lọc
  • Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam

    Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật ngày 02/06/2020 09:07:02

    THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Sách trắng CNTT-TT Việt Nam cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt...
  • Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam

    cập nhật ngày 02/06/2020 09:07:01

    "Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam" được xuất bản lần đầu vào năm 2012 và từ đó đến nay đã trở thành báo cáo thường niên cung cấp số liệu và kết quả phát triển tài nguyên...