1 bộ dữ liệu

Cơ quan cung cấp: Thành phố Hồ Chí Minh Lĩnh vực: Y tế

Kết quả lọc
  • Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế TPHCM

    cập nhật ngày 02/06/2020 09:41:30

    Mô tả dữ liệu Chứng chỉ hành nghề, Cấp phép hoạt động: Căn cứ pháp lý: Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề...