2 bộ dữ liệu

Cơ quan cung cấp: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lĩnh vực: Xã hội

Kết quả lọc
  • Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020

    Bảo hiểm xã hội Việt Nam cập nhật ngày 04/04/2022 16:50:02

    Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH bao gồm: 1. Số lượt người KCB BHYT theo tỉnh, thành phố Năm 2020 2. Số lượt người KCB BHYT...
  • Danh mục dùng chung ngành Bảo hiểm xã hội

    Bảo hiểm xã hội Việt Nam cập nhật ngày 04/10/2021 10:24:58

    Danh mục dùng chung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH bao gồm 1. Danh mục cơ quan BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2. Danh mục cơ...