1 bộ dữ liệu

Định dạng: PDF Lĩnh vực: Lao động Từ khóa: dạy nghề

Kết quả lọc
  • Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017

    cập nhật ngày 02/06/2020 09:18:12

    Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT), các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã và đang từng bước chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm...