1 bộ dữ liệu

Lĩnh vực: Lao động Xã hội

Kết quả lọc
  • Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020

    Bảo hiểm xã hội Việt Nam cập nhật ngày 04/04/2022 16:50:02

    Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH bao gồm: 1. Số lượt người KCB BHYT theo tỉnh, thành phố Năm 2020 2. Số lượt người KCB BHYT...