97 bộ dữ liệu

Lĩnh vực: Giáo dục

Kết quả lọc
 • Danh sách trường học tỉnh Khánh Hòa

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 17:28:58

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Khánh Hòa năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Hưng Yên

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 17:18:36

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Hòa Bình

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 17:16:40

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Hồ Chí Minh

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 16:53:18

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hồ Chí Minh năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Hậu Giang

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 16:06:18

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Hải Phòng

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 16:03:59

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hải Phòng năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Hải Dương

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 16:01:42

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hải Dương năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Hà Tĩnh

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:57:17

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hà Tĩnh năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Hà Nội

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:52:51

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hà Nội năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Hà Nam

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:50:51

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hà Nam năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Hà Giang

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:48:49

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Hà Giang năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Gia lai

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:39:45

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Gia Lai năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Đồng Nai

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:35:46

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Đồng Tháp

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:33:43

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Điện Biên

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:30:57

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Điện Biên năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Đắk Nông

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:28:43

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Đắk Nông năm học 2019-2020
 • Danh sách trường học tỉnh Đắk Lắk

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 10:08:11

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Đắk Lắk năm 2019 - 2020
 • Danh sách trường học tỉnh Đà Nẵng

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 09:52:23

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Đà Nẵng năm 2019 - 2020
 • Danh sách trường học tỉnh Cao Bằng

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 09:50:05

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Cao Bằng năm 2019 - 2020
 • Danh sách trường học tỉnh Cần Thơ

  Cục CNTT - Bộ GD&ĐT cập nhật ngày 01/09/2020 09:47:37

  Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Cần Thơ năm 2019 - 2020