Xu hướng chuyển biến trong kỷ nguyên trí tuệ

Những thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ phát thanh, truyền hình và đặc biệt là internet đã tạo ra sự bùng nổ thông tin trên phạm vi toàn cầu. Câu hỏi khó khăn là: liệu những người thiết kế sản phẩm giáo dục (những nhà nghiên cứu và biên soạn chương trình), và những người trực tiếp bán sản phẩm giáo dục (các thầy cô giáo) có đủ thấu hiểu trong tương lai khách hàng của mình sẽ cần kiến thức hoặc kỹ năng gì hay không?

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu Số 222 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Cơ quan cung cấp Vũ Minh Giang
Người cập nhật Đại học Quốc Gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:48 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:42 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/ff9aa5a0-26ac-40db-a6e8-c4b045638798