Danh sách các tên định danh hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP (cập nhật đến ...

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 6, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 6, 2021
Ngày tạo Tháng 7 6, 2021
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL)