Trang tin Đại học quốc gia HCM (AUN-QA)

Trường ĐH công nghệ thông tin (CNTT), ĐHQG-HCM vừa công bố kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tạo đạt chuẩn AUN-QA

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu bản tin đại học quốc gia
Cơ quan cung cấp VNU Media
Người cập nhật Đại học Quốc Gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:49 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 12:45 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/1a694e84-3a0b-485a-8436-c527bac096ab