Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 6-2018.xlsx

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 6 năm 2018

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 5 3, 2020
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 5 3, 2020
Ngày tạo Tháng 5 3, 2020
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.