industryandtrade_market_price_1.csv

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Thông tin về giá cả một số mặt hàng thiết yếu theo thị trường Thành phố HCM

Nguồn dữ liệu: Thông tin giá cả thị trường

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 4 23, 2020
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 4 23, 2020
Ngày tạo Tháng 4 23, 2020
Định dạng text/csv
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.