Bảng thống kê chi tiết đơn vị về tình hình giải quyết hồ sơ TTHC

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 16, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 16, 2021
Ngày tạo Tháng 7 16, 2021
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Khác (Mở)