Thống kê chi tiết đơn vị về tình hình giải quyết hồ sơ TTHC tại Đắk Nông (2019,2020,2021)

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://daknong.gov.vn/
Cơ quan cung cấp CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK NÔNG
Cập nhật lần cuối Tháng 8 11, 2021, 09:42 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 16, 2021, 10:46 (ICT)