Số hộ nghèo, cận nghèo phân theo xã trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Số hộ nghèo, cận nghèo phân theo xã trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1058560
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 5 25, 2023, 15:09 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 25, 2023, 15:09 (ICT)