Ngày 29032022_8h00_Kết quả tiêm chủng tq.xlsx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Cập nhật số liệu tiêm chủng COVID-19 của các tỉnh, thành phố theo ngày

Nguồn dữ liệu: Số liệu tiêm chủng COVID-19 theo ngày của các tỉnh, Thành phố

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 4 5, 2022
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 4 5, 2022
Ngày tạo Tháng 4 5, 2022
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.