Số liệu tiêm chủng COVID-19 theo ngày của các tỉnh, Thành phố

Cập nhật số liệu tiêm chủng COVID-19 của các tỉnh, thành phố theo ngày

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu Trung tâm công nghệ phòng chống COVID-19 quốc gia
Cơ quan cung cấp Trung tâm công nghệ phòng chống COVID-19 quốc gia
Cập nhật lần cuối Tháng 4 13, 2022, 15:49 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 5, 2022, 13:54 (ICT)