Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia

Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Cập nhật lần cuối Tháng 7 20, 2021, 10:02 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2021, 10:02 (ICT)