Nguyễn Minh Châu và cuộc hành trình đi tìm cái đẹp ở con người trong truyện ngắn sau năm 1975

Nguyễn Minh Châu là một trong số những nhà văn tiêu biểu của nền văn xuôi Việt Nam đương đại. Từ sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông là nhà văn sớm có sự trăn trở, khát khao đổi mới trong văn học. Đặc biệt, từ những năm 80 trở lại đây, ông được coi là một hiện tượng trong văn đàn Việt Nam. Bài viết đi sâu phân tích những giá trị Chân-Thiện-Mỹ mà nhà văn hướng tới thông qua các tác phẩm tiêu biểu của ông.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn/
Cơ quan cung cấp Nguyễn Thị Bích Nga
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:48 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:42 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/ffc12aa2-4ed2-48cd-8eea-670033fdc1c5