Giá trị Kép của Châu bản Triều Nguyễn

Châu bản triều Nguyễn là di sản vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.Châu bản triều Nguyễn đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại hội nghị toàn thể lần thứ 6 vừa diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với GS.VS Phan Huy Lê.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn/
Cơ quan cung cấp Hồng Ngọc
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:48 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 13:40 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/4ba354c8-4b76-4183-b73f-5a002f0a6a9e