Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực SX chương trình phát thanh tại TP. ĐN năm 2022

(Theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng)

***Đơn giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí thực hiện hoàn chỉnh 01 loại hình chương trình dịch vụ (xây dựng và phát sóng): Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí quản lý và hao phí tài sản cố định là máy móc, thiết bị, vật liệu tham gia trực tiếp; chi phí nhuận bút, thù lao và các chi phí liên quan khác; không tính lợi nhuận và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng./.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/943444
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 11 9, 2022, 08:14 (ICT)
Ngày tạo Tháng 11 9, 2022, 08:13 (ICT)