Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện 2019

Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện năm 2019 theo Thông tư số 14/2019/TT0BYT

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:24 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 25, 2020, 10:52 (ICT)