Dữ liệu các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất cho người dân làm nhà ở trên địa bàn TP. ĐN

Dữ liệu các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất cho người dân làm nhà ở trên địa bàn TP. ĐN

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1020683
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 6, 2023, 13:49 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 6, 2023, 13:49 (ICT)