Diễn văn khai mạc Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất

Từ lâu, nhiều nhà khoa học trên thế giới đã quan tâm và nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Trong mấy thập kỷ gần đây, số lượng các nhà nghiên cứu về Việt Nam ngày càng đông đảo, các lĩnh vực nghiên cứu về Việt Nam ngày càng mở rộng.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu repository.vnu.edu.vn
Cơ quan cung cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Người cập nhật Đại học quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:48 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 13:31 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/448acdca-8cbf-4fab-b82f-3743d06d26ea