DS TTDH TAI DANANG _2.2023.xls

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp phép tại thành phố Đà Nẵng

Nguồn dữ liệu: Danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại thành phố Đà Nẵng

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 3 9, 2023
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 3 9, 2023
Ngày tạo Tháng 3 9, 2023
Định dạng application/vnd.ms-excel
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike