Danh sách nhà vệ sinh công cộng "thỏa mái như ở nhà" trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Danh sách nhà vệ sinh công cộng "thỏa mái như ở nhà" trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1053984
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 5 16, 2023, 08:35 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 16, 2023, 08:35 (ICT)