Danh sách trường học tỉnh An Giang

Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh An Giang năm học 2017-2018

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://moet.gov.vn
Cơ quan cung cấp Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Người cập nhật Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:31 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 10:58 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/3efbc6c9-f3be-4828-8cb4-ffc170bef9e0