Danh sách Trung tâm Ngoại ngữ trên địa bàn TP Đà Nẵng

Hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng có khá nhiều trung tâm ngoại ngữ. Dưới đây là danh sách Trung tâm Ngoại ngữ trên địa bàn TP Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:31 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 10:58 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/437da893-b653-4d5b-be6f-5bd0ee853bb8