Sở GDĐT Nam Định_GDTX.xlsx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Danh sách trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định năm học 2019-2020

Nguồn dữ liệu: Danh sách trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định năm học 2019-2020

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 9 4, 2020
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 9 4, 2020
Ngày tạo Tháng 9 4, 2020
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike