Danh sách Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai năm học 2019-2020

Danh sách Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai năm học 2019-2020

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://moet.gov.vn/
Cơ quan cung cấp Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Người cập nhật Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Cập nhật lần cuối Tháng 9 4, 2020, 13:01 (ICT)
Ngày tạo Tháng 9 4, 2020, 13:01 (ICT)