Danh sách trường học tỉnh Khánh Hòa

Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Khánh Hòa năm học 2019-2020

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://moet.gov.vn/
Cơ quan cung cấp Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Người cập nhật Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Cập nhật lần cuối Tháng 9 1, 2020, 17:28 (ICT)
Ngày tạo Tháng 9 1, 2020, 17:28 (ICT)