Sở GDĐT Hồ Chí Minh_THPT.xlsx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020

Nguồn dữ liệu: Danh sách trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 9 1, 2020
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 9 1, 2020
Ngày tạo Tháng 9 1, 2020
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike