Danh sách trường học tỉnh Bình Phước

Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bình Phước

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://moet.gov.vn/
Cơ quan cung cấp Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Người cập nhật Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Cập nhật lần cuối Tháng 9 1, 2020, 09:39 (ICT)
Ngày tạo Tháng 9 1, 2020, 09:37 (ICT)