DS ngân hàng NN và kho bạc_4.2022.xlsx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Thông tin về Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng. Cập nhật: 4/202

Nguồn dữ liệu: Danh sách Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 20, 2022
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 20, 2022
Ngày tạo Tháng 7 20, 2022
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike