Danh sách cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Danh sách cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo số liệu thống kê hiện nay của sở GTVT thành phố.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:31 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 10:58 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/652cbf19-db84-44e2-a9c2-ace44d40089f