Danh sách các phường/xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thông tin chi tiết các phường/xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có thể tra cứu tại đây. Cập nhật: 3/2022

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/3835
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 7 20, 2022, 11:11 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2022, 11:10 (ICT)