DANH MỤC NGÀNH-NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI ...

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH kèm theo Công văn số 5929/BTC-VP ngày 23/5/2019 của Bộ Tài chính

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 4 22, 2020
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 4 22, 2020
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020
Định dạng text/csv
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.