Danh mục dùng chung ngành Bảo hiểm xã hội

Danh mục dùng chung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH bao gồm

  1. Danh mục cơ quan BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  2. Danh mục cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH quận/huyện)

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan cung cấp Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cập nhật lần cuối Tháng 10 4, 2021, 10:24 (ICT)
Ngày tạo Tháng 10 4, 2021, 10:24 (ICT)