DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=182195
Cơ quan cung cấp Bộ Tài Chính
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:33 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020, 14:36 (ICT)