DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ HS ĐỐI VỚI THÓC-GẠO XUẤT KHẨU.csv

DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ HS ĐỐI VỚI THÓC, GẠO XUẤT KHẨU

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 4 22, 2020
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 4 22, 2020
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020
Định dạng text/csv
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.